VIKTIG INFORMASJON / Viktig informasjon
Abonner på nyhetsbrev
For å få de siste nyhetene og tips i interiørdesign

Viktig informasjon


 Tivoli Wood ingeniørutformede design gjør det eksepsjonelt stabilt. Med andre ord blir bevegelse, utvidelse og sammentrekning redusert til et absolutt minimum.

 

 Våre gulv er det tryggeste valget for nyutviklinger der det kan være fukt- og luftfuktighetsnivåer over normalen.


 

LEVERING

 

 Tivoli Wood har priser som inkluderer levering til bestemmelsesstedet.

 

 Alle leveranser skjer ved hjelp av en av våre internasjonale transportpartnere i en 40-fots kapellbil. Det kreves assistanse for lossing på stedet.

 

 Vennligst informer oss dersom det er begrenset tilgjengelighet til leveringsadressen.

 

 Gjennomsnittlig leveringstid er 3 uker.

 

 Vennligst inspiser varene ved levering og signer sjåførens fraktbrev. Tivoli Wood vil behøve råd om alle skader innen 24 timer fra levering. Vennligst send e-post til

 

 Tivoli Wood aksepterer intet ansvar for kostnader påløpt ved forsinket levering.

 

 Vi anbefaler å ikke bestille montering før varene har ankommet.


 

LOSSING

 

 Levering skjer kun til fortaussiden eller på den nærmeste asfalterte oppstillingsplassen med egnet tilgang.

 

 Lossing må skje av ansatte på prosjektstedet. Føreren vil ikke bidra til manuell lossing av varene.


 

ANSVAR

 

Dersom noen av varene viser seg å være defekte har detaljistkunder lovbestemte rettigheter under kjøpsloven 1893 endret av Vareleveringsloven (implisitte vilkår) av 1973.

 

 Tivoli Wood er ikke ansvarlig for feil lagring eller installasjon av varene eller følger av mangel på korrekt pleie og vedlikehold.

 

 I alle tilfeller er Tivoli Woods ansvar begrenset til verdien på varene som viser seg defekte.

 

 Når kjøperen har brukt eller montert varene, bekrefter dette kundens aksept uten hensyn til eventuelle kvalitetsdefekter eller avvik i forhold til den bestilte spesifikasjonen. Dersom denne situasjonen oppstår fraskriver kjøperen seg retten til å fremme eventuelle krav mot Tivoli Wood.

 

 Der eventuelle rettmessige krav knyttet til varer av noe slag er basert på mangler i kvalitet eller varenes tilstand eller manglende samsvar med spesifikasjonen bestilt av kunden, plikter Tivoli Wood å erstatte varene uten vederlag eller, etter kundens frie valg, refundere kjøperen prisen for varene (eller en del av denne), men selskapet skal ikke ha ytterligere forpliktelser overfor kjøper.

 

 Det er kjøperens ansvar å sikre at forholdene på stedet er egnet for legging av tregulv og at anbefalingene fra Tivoli Wood følges. Tivoli Wood aksepterer intet ansvar for montørens håndverkerferdigheter.


 

PLANLEGGING AV MONTERINGEN
 

 Monteringen av ditt tregulv bør planlegges så nær som mulig den endelige ferdigstillingen av prosjektet. Dersom gulvet legges for tidlig i prosjektet vil det være risiko som følge av høy fuktighet så vel som skade påført av håndverkere.
 

 Avrettingsmassen bør få tørke i 28 dager.

 

 En fuktighetstest ved hjelp av et enkelt overflatehygrometer bør utføres.

 

 Fuktighetstester kan kun utføres på et kaldt avrettet undergulv. Avrettingsmassen bør gis tid til nedkjøling før fuktighetstesting.

 

 Maksimal relativ luftfuktighet (ERH) som spesifisert av britiske standarder er 75%.

 

 Undergulvet eller de sentrale varmesystemene bør fungere i minst fjorten (14) dager før legging av tregulv. For å unngå for høy fuktighet bør ventilasjon benyttes ved behov.

 

 

LAGRING AV TREGULV FØR MONTERING

 

 Tivoli Wood bør monteres som en av de siste oppgavene i et oppussingsprosjekt.

 

 Gulvet bør være beskyttet fra fuktskader og potensielle skader fra andre håndverkere som arbeider på prosjektet. Sterke papirark forseglet med tape i kantene vil hindre skadene.


 

BETONGUNDERLAG

 

 Betongunderlag bør være fullstendig plane. Ofte legges et ekstra lag øverst på betongunderlaget, og dette kalles avrettingen.


 

ROM- OG GULVTEMPERATURER

 

 Gulvets overflatetemperaturer bør ikke overskride bransjestandarden på 27 grader Celsius etter montering.


 

GULVVARMESYSTEMER (UFH)

 

 Vi anbefaler ikke gulvvarmesystemer som anvender et luftmellomrom i utformingen.

 

 Etter vår mening fungerer gulvvarmen best når varmeoverføringen skjer ved direkteleding.

 

 I systemer med et luftmellomrom mellom betongen og tregulvet kan varm luft unnslippe gjennom uforseglede hulrom, noe som reduserer gulvvarmesystemets effektivitet.


 

EKSPANSJONSFUGER
 

 Det bør legges inn margin for en liten grad av ekspansjon i gulvet.

 

 Din montør bør passe på at det er en ekspansjonsfuge rundt omkretsen av hvert rom og i døråpninger. Disse ekspansjonsfugene kan skjules av listverk.


 

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
 

Ditt tregulv må beskyttes mot vann, sand og hete.

 

 Vann medfører nedbryting, flekker og strukturelle problemer.

 

 Sand vil medføre riper i gulvet.

 

 Dersom du har gulvvarme, pass på at eventuelle matter slipper gjennom varmen fra gulvet. Å unnlate å gjøre dette kan medføre problemer med gulvet ditt.

 

Forholdsregler

 

 Stol- og bordfoter bør være utstyrt med beskyttere som hindrer oppskraping av gulvet.

 

 Hjulkopper bør plasseres under møbelhjul.

 

 Dørmatter bør plasseres nær utganger for å beskytte gulvet mot vann og sandkorn.

 

 Stiletthæler skader tregulv.