PRODUKTINFORMATION / Produktinformation
Prenumerera på nyhetsbrev
För att få de senaste nyheterna och tipsen inom inredning

Produktinformation


 Tivoli Woods golvkonstruktioner av lamelltyp gör dem extremt stabila. Med andra ord hålls rörelser, expansion och sammandragningar till ett absolut minimum.

 

 Våra golv är det säkraste valet vid nybyggnationer, där det kan finnas högre nivåer av väta och luftfuktighet än normalt.


 

LEVERANSER

 

 Tivoli Woods priser inkluderar leverans till destinationsplatsen.

 

 Alla leveranser sker med en av våra internationella transportpartners med lastbil med sidoöppning. Hjälp med avlastning krävs på platsen.

 

 Meddela oss om det finns begränsad åtkomst till leveransadressen.

 

 Leveranstiden är i genomsnitt 3 veckor.

 

 Kontrollera varorna vid leveransen och underteckna förarens följesedel. Tivoli Wood måste informeras om eventuella skador inom 24 timmar efter leveransen. Vänligen skicka e-post till:

 

 Tivoli Wood tar inget ansvar för försenad leverans och kostnader som uppstår därav.

 

 Vi föreslår att du inte bokar dina installationsarbeten förrän varorna har anlänt.


 

AVLASTNING

 

 Leveranser sker endast till trottoarkant eller till närmaste hårda underlag med lämplig tillfartsväg.

 

 Avlastningen måste utföras med hjälp av personal på byggplatsen. Föraren hjälper inte till med avlastningen av godset.


 

ANSVAR

 

 Tivoli Woods ansvar är begränsat till värdet av de varor som har visat sig vara defekta.

 

 In any event, the liability of Tivoli Wood is limited to the value of any goods which prove to be defective.

 

 Om köparen har använt eller installerat varorna bekräftar detta köparens godkännande av varorna oavsett eventuella kvalitetsdefekter eller felaktiga specifikationer. Om denna situation skulle uppstå kan köparen inte längre göra några som helst anspråk mot Tivoli Wood.

 

 Om köparen har giltigt krav avseende bristfällig kvalitet eller skick, eller om varorna har levererats med felaktiga specifikationer är Tivoli Wood skyldig att ersätta varorna kostnadsfritt eller om köparen så önskar återbetala varubeloppet (eller del därav) till köparen, men Tivoli Wood skall inte ha något ytterligare ansvar gentemot köparen.

 

Köparen är ansvarig att försäkra sig om att förhållandena på platsen är lämpliga för installation av trägolv och att Tivoli Woods rekommendationer följs. Tivoli Wood tar inget ansvar för installationens utförande.


 

PLANERING AV INSTALLATION

 

 Installationen av ditt trägolv bör planeras så att det sker så nära slutskedet av projektet som möjligt. Om golvet installeras i ett för tidigt skede av projektet finns det risk att det skadas av höga fukthalter eller av hantverkare. 

 

 Om man har ett undergolv som består av nygjuten betong bör det få torka i 28 dagar.

 

 För att testa fuktigheten skall ett enkelt fuktighetstest av ytan utföras.

 

 Fuktighetstest kan enbart utföras på kallt flytspakel.
 

 Den maximala relativa luftfuktigheten (ERH) såsom specificerat av British Standards är 75%.

 

 Golvvärme eller centralvärme bör vara i funktion i minst 14 dagar innan installationen av trägolvet sker. För att undvika för höga halter av fuktighet bör utrymmet ventileras om nödvändigt.

 

Installationen av Tivoli Woods trägolv skall ske som en av de sista etapperna i projektet.

 

Golvet skall skyddas mot fuktskador och eventuella skador av hantverkare som arbetar på byggplatsen. För att undvika skador på golvet skall kraftig skyddspapp som tejpas fast runt kanterna användas.

 

 

CONCRETE BASE

 

 Betongunderlaget skall vara helt plant. Ofta lägger man på ytterligare ett lager av flytspakel på betongunderlaget.


 

RUMS- OCH GOLVTEMPERATURER

 

 Golvets yttemperatur skall efter installationen inte överskrida industristandarden på 27 °C.


 

GOLVVÄRMESYSTEM

 

 Vi rekommenderar inte golvvärmesystem som innehåller en luftspalt i utförandet.

 

 Enligt vår uppfattning fungerar golvvärmesystem där värmeöverföringen sker genom direkt konduktion bäst.

 

 I system som konstrueras med en luftspalt mellan betonggolvet och trägolvet kan varmluft försvinna genom otätade ihåligheter, vilket reducerar golvvärmesystemets effektivitet.


 

EXPANSIONSMARGINAL 

 Man bör avsätta en viss marginal för expansion av golvet.

 

 Din installatör bör försäkra sig om att det lämnas en expansionsmarginal runt väggarna i varje rum och runt trösklar. Dessa expansionsmarginaler kan döljas med golvlister.


 

STÄDNING OCH UNDERHÅLL

 

Ditt trägolv måste skyddas mot vatten, grus och värme.

 

 Vatten orsakar röta, fläckar och strukturella problem.

 

 Grus orsakar repning av golvet.

 

 Om du har golvvärme se till att eventuella mattor låter värmen strömma genom golvet. Underlåtenhet att göra detta kan orsaka problem på golvet.

 

Försiktighetsåtgärder

 

 Stol- och bordsben bör förses med filttassar för att förhindra repor i golvet.

 

 Möbelunderlägg bör användas under möbler med hjul.

 

 Dörrmattor bör placeras vid entréer för att skydda golvet mot vatten och grus.

 

 Stilettklackar skadar trägolv.