Hjem / Vilkår og betingelser for salg
Abonner på nyhetsbrev
For å få de siste nyhetene og tips i interiørdesign

Vilkår og betingelser for salg


Dette avsnittet omhandler vårt og Deres ansvar ved kjøp av produkter fra Tivoli Wood.

 

Definisjoner

 

„Avtalen“ betyr avtalen hvorved De samtykker i å kjøpe og vi i å selge Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor). „Vi“ og „oss“ betyr Tivoli Wood OÜ (registrert i Estland med organisasjonsnummer 11121103), med registrert forretningsadresse Vesse 4, 11415 Tallinn, Estland. Mva-nummer: EE100962349. ”Du” betyr kunden. „Leveringsadresse” betyr den adressen dit vi er enige mo å levere Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor). „Varer“ betyr de varene vi er enige om å levere Dem på de vilkår som er beskrevet nedenfor. "Leveringsdato" betyr datoen vi er enige om å levere Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor) til oppgitt Leveringsadresse. ”Prisen på Varene” betyr prisen som betales for Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor) eksklusive mva. ”Totalpris” betyr prisen som betales for Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor) eksklusive mva.


Bestilling og salg

 

De bestiller og samtykker i å kjøpe og samtykker i å selge de Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor) til de avtalte prisen i henhold til vilkår og betingelser i denne Avtalen.

 

Gjeldende vilkår, betingelser og erklæringer

 

Disse betingelsene og vilkårene er de eneste som gjelder i denne Avtalen.

 

Denne Avtalen kan ikke modifiseres eller endres, med mindre annet er skriftlig avtalt og undertegnet av begge parter.

 

Denne Avtalen erstatter og opphever eventuelle tidligere skriftlige eller muntlige avtaler, erklæringer eller overenskomster oss imellom (herunder med våre selgere) med hensyn til Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor).

 

Det er Deres ansvar å sjekke at alle detaljer i forbindelse med Deres bestilling er korrekt og gi oss alle relevante opplysninger vedrørende miljøet hvor Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor) er ment å brukes, og i forhold til Levering av Varene.

 

Det er viktig at De sjekker målene nøye. En bestilling bør alltid inneholde 10% i kappesvinn for å dekke eventuelle tap i skjæring, mindre feil og brudd. En bør være oppmerksom på at etterbestilling kan medføre forskjell på Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor). Dette skyldes små forskjeller fra produksjon til produksjon.

 

Vi er gjerne behjelpelig med estimering av nødvendige varemengder, men dette bygger på generelle forskrifter og er derfor kun veiledende. Det er Deres ansvar å påse at De har bestilt riktige mengder av Varer (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor) og vi vil ikke være ansvarlig for eventuelle mangler eller overskudd.

 

De bekrefter at denne Avtalen ikke inngås på grunnlag av enhver uttalelse fra oss eller noen av våre ansatte (eller andre) med mindre det uttrykkelig fremgår i denne Avtalen og er signert av begge parter. I særdeleshet er ingenting som er sagt av noen av våre ansatte eller representanter om Varenes natur, kvalitet eller egnethet (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor) en del av eller endrende for denne Avtalen.

 

Vi frasier oss enhver garanti som gjelder Varenes (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor) egnehet for ethver miljø. De kan ikke ta utgangspunkt i uttalelser, underforståtte eller uttrykte, råd eller informasjon fra oss eller noen av våre ansatte (eller andre) som ikke framgår i denne Avtalen og er signert av begge parter.

 

Vi frasier oss ethver ansvar for typografiske feil eller unnlatelser i ethvert papir eller elektronisk dokument.

 

Vi kan ikke holdes ansvarlig for omstendigheter som ligger utenfor vår rimelige kontroll. Dette kan omfatte, uten begrensning, mangler i kilden, naturkatastrofer og begrensninger eller forsinkelser som påvirker leverandører eller transport fram til oss.

 

Beskrivelse og prøver

 

Fomålet med alle beskrivelser, bilder (både på papir og nett) og prøver av våre Varer (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor) er kun å gi en omtrentlig fremstilling av Varene.

 

De aksepterer at Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor) er av naturlig opprinnelse og at det forekommer geologiske avvik i form av farge, tekstur og størrelse, og i mellom forsendelser, som ligger utenfor vår kontroll. Vi anbefaler at De ser Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor) mest mulig før inngåelse av denne Avtalen.

 

Vær oppmerksom på at alle Varer (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor) til en viss grad er porøse og bør være forseglet. Noen kan lett bli ripete og/eller utsatt for naturlig groptæring/gravrust.

 

Pris


Totalprisen er oppgitt eksklusive eventuell merverdiavgift, som eventuelt kommer i tillegg.


Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre priser. Kunden underrettes før levering om eventuell prisendring som følge av eventuelle kostnadsøkninger f.eks som følge av valutasvingninger og økning i materialkostnader.


Betaling


Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrente av Totalprisen tilsvarende to prosent (2 %) over basisrentesatsen av Swedbank AB, som beregnes på daglig basis fra forfall til betaling er skjedd.

 

Betaling kreves ved bestilling. Vær oppmerksom på at leveringen kun skjer når alle betalinger er mottatt.


Oppbevaring


Dersom kunden ikke har hentet Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor) åtte (8) uker etter at innskuddet for bestilling er betalt, forbeholder vi oss retten til å belaste kunden med kostnader for lagerleie til gjeldende markedspris.


Ytterlige lagerkostnader betales sammen med avtalebeløp før Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor) blir frigitt kunden.


Levering og henting


Vi skal forsøke å få Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor) levert til Leveringsadressen på Leveringsdato, men leveringstid er ikke kjernen i denne Avtalen. Vi benytter et uavhengig leveringsselskap som vi ikke har noe ansvar for, derfor kan vi ikke garantere leveringstid.


Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor) avlastes ved nærmeste tilgjengelig sted til den adresse som er oppgitt, etter sjåførens skjønn, som kan være fortauskanten. Sjåføren vil ikke håndtere Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor).


De skal gjøre oss oppmerksom på eventuelle adgangsbegrensninger eller vansker for en semitrailer og sørge for at en mottaker er på Leveringsadressen til avtalt tidspunkt for å føre tilsyn med lossingen og signere ut Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor).

 

Dersom vi ikke klarer å levere Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor), som følge av Deres manglende overholdelse av forpliktelser i henhold til disse vilkårene, vil Varene beholdes av sjåføren og Dere vil være ansvarlig for eventuell omlevering eller lagerkostnader.

 

De kan hente Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor) fra våre varehus kun etter forhåndsavtale og da selvfølgelig med et kjøretøy som kan lastes med gaffeltruck (med mindre annet er skriftlig avtalt). Dersom varetransport ordnes av Dem, skjer det på Deres ansvar og vi vil ikke akseptere krav for skader eller brudd.

 

Risiko og eiendomsrett

 

Risikoen (som f.eks. brudd, tap eller skader) for Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor) går over fra oss til Dem ved levering eller (hvis De velger å hente Varene) henting.

 

Eiendomsretten til Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor) overføres først til Dem når full betaling av Totalprisen er mottatt i klarerte midler.


Utpakking, stabling og lagring


Vi gjør Dem oppmerksom på at i noen tilfeller kan det være nødvendig å fjerne avstandsklosser før Varene løftes. Når det gjelder fliser, bør Varene alltid stables og oppbevares vertikalt, men ikke på en hard overflate, siden dette kan føre til unødvendige sprekker i kanter. Vi kan ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår etter levering eller (hvis De velger å hente Varene) henting.


Skifer må kanskje tørkes før monteringen starter. Dersom dette er tilfelle, bør De sjekke med montøren.

 

Tregulv/parkett må oppbevares innendørs der den relative luftfuktigheten er den samme som i rommet der tregulvet/parketten skal monteres.


Kontroll og godkjenning


Bedriftkunder


De skal ved mottak eller henting (hvis dette er tilfelle) kontrollere at det er riktig type Varer (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor), av tilfredsstillende kvalitet, uskadet og i riktig mengde. Eventuelle mangler og krav om feilretting, erstatning eller refusjon av hele eller deler av kjøpesummen (vårt valg) må påberopes innen 48 timer regnet fra levering eller henting (hvis dette er tilfelle). Dette skal være Deres eneste rettsmiddel. Dersom De ikke avviser Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor) innen den tiden, vil Dere anses å ha akseptert dem, og vi vil ikke ha noe ansvar overfor Dem. Det foregående angir Deres eneste rettigheter og rettsmidler i forhold til Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor), og alle betingelser og andre vilkår av noe slag, enten de er uttrykt eller underforstått, knyttet til kvalitet eller egnethet for et spesielt eller ethvert formål, er herved ekskludert så langt det er tillatt i henhold til gjeldende lov.


Salg til privatkunder


Dersom det ikke er riktig type Varer (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor), av tilfredsstillende kvalitet og uskadet og De underretter oss om dette innen 7 dager (fra og med dagen etter levering eller henting, etter behov), vil De ha rett til å avvise Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor) og vi vil enten foreta tilbakebetaling til full pris eller levere erstatningsvarer (Deres valg). Hvis De velger erstatningsvarer og De har betalt for levering av den opprinnelige bestillingen, vil vi levere erstatningsvarer til Dem. Hvis De hentet den opprinnelige bestillingen, vil vi gjøre erstatningsvarer tilgjengelig for henting.


Hvis feil mengde av Varer (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor) er levert eller hentet og De underretter oss innen 7 dager, vil vi sørge for å levere eller gjøre tilgjengelig (etter behov) en riktig mengde Varer (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor).


Dersom De ikke har returnert Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor) til oss eller underrettet oss om avvisning innen 7 dager, eller dersom De har montert Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor), vil De bli ansett (antatt) å ha akseptert dem.


Vi er opptatt av at alle våre Varer (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor) skal forlate oss i perfekt stand. Dersom Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor) er tydelig skadet under transport, vennligst angi en tydelig feilbeskrivelse på følgeseddelen, da vil vi kunne framsette et krav mot transportøren. Vær oppmerksom på at De i henhold til Avtalen er fremdeles pålagt å underrette oss.

 

Ansvarsbegrensning

 

For å unngå enhver tvil, vi vil ikke i noe tilfelle være ansvarlig overfor Dem, med mindre De til vår rimelige tilfredshet klarer å bevise at Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor) er skadet eller har feil eller mangler.
 

Vårt totale ansvaret overfor Dem (enten i kontrakt, erstatningsrettslige forhold (inkludert uaktsomhet og brudd på lovbestemt plikt), mislighold, godtgjørelse eller på annen måte) vil være begrenset til Prisen på Varene. Vi vil ikke være ansvarlig overfor Dem for tap av fortjeneste, virksomhet, godvilje eller for ethvert indirekte eller etterfølgende tap eller annen etterfølgende kompensasjon. Vi tar f.eks. ikke noe ansvar i forhold til tapt arbeidstid eller erstatningskrav fra tredjepart. Vårt ansvar omfatter heller ikke feil som skyldes feil montering av Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor) fra Deres side (bl.a. bruk av feil underlag, lim eller festeteknikk).
 

Ingenting i denne Avtalen skal bidra til å begrense Deres lovfestede rettigheter som forbruker i henhold til lov eller begrense vårt ansvar overfor Dem i forbindelse med dødsfall eller personskade som følge av vår uaktsomhet eller bedrageri eller svindel i forbindelse med usanne eller villedende uttalelser.

 

Dersom De representerer Deres bedrift, gjelder Bedriftsalg. Dersom De ikke representerer Deres bedrift (dvs. De er en privatkunde), gjelder Salg til privatkunder.

 

Bedriftsalg

 

Vi vil være ansvarlig overfor Dem, dersom De underretter oss om eventuelle skader, feil eller mangler ved Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor) innen 48 timer fra levering eller henting (etter behov), men ikke ellers. Dersom De underretter oss, vil vår eneste forpliktelse være (vårt valg): å godtgjøre enhver mangel eller manglende levering, eller erstatte eller reparere skadet eller mangelfulle Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor).


Salg til privatkunder


Dersom De underretter oss om eventuelle skader, feil eller mangler ved Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor) innen 7 dager fra levering eller henting (etter behov), vil vår eneste forpliktelse være (vårt valg): å godtgjøre enhver mangel eller manglende levering, eller erstatte eller reparere skadet eller mangelfulle Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor), eller refundere innbetalt beløp for de ødelagte eller mangelfulle Varene (vårt valg).


Kanselleringsrett for privatpersoner og bedrifter


De kan kansellere denne Avtalen innen 7 virkedager fra og med dagen etter at De mottar Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor).


Dersom De kansellerer en bestilling av Varer (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor) som er bestilt særskilt for Dem, må dette gjøres skriftlig. Eventuelle innskudd vil gå tapt hvis kunden bestemmer seg for å kansellere bestillingen.

 

Bestillingen kan ikke kanselleres hvis Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor) er tilvirket særskilt fo Dem, eller De har montert eller lagt eller brukt dem.

 

Dersom De ønsker å returnere Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor), må de sendes til oss eller vi kan hente de. Kostnaden ved frakt retur belastes Dem.

 

Det skal foreligge skriftlig varsel ved kansellering av bestillingen. Varselet kan leveres personlig, per brev, faks eller e-post innen 7 dager til den adresse som er angitt i begynnelsen av denne Avtalen. Hvis De underretter oss muntlig, må skriftlig bekreftelse sendes innen 7 dager.

 

Innfesting og montasje

 

Ethvert råd fra oss eller våre ansatte vedrørende festemidler og montasje angis i god tro, men bør bare betraktes som en generell veiledning, fordi vi ikke har gjennomført en stedsundersøkelse der Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor) skal monteres og kan derfor ikke være sikker på at den ytet rådgivning er korrekt. Ta derfor ikke utgangspunkt i dette rådet. Det er Deres ansvar å kjøpe riktige festemidler som tilpasser miljøet (og spesielt overflaten) der Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor) blir montert. Vi foreslår at De sjekker med en kvalifisert montør.
 

Vi tilbyr ikke montasje og det er Deres ansvar å sjekke at montasjen utføres av en kvalifisert montør. Uavhengige montører anbefales sterkt.

 

Vi kan derfor ikke være ansvarlig for montering av Varene (parkett, fliser, tepper, naturstein, gulv, tregulv, skifer, skipsgulv, granitt, marmor) eller for skader på Varene som oppstår under eller som følge av Deres avtalte montering.

 

Tredje parter

 

Denne Avtalen er ikke ment og ikke gir enhver tredjepart enhver rett til å benytte bestemmelser i denne avtalen.